Stichting Jonge Uil Poort naar HB onderwijs

Word Vriend

Financiele ondersteuning
Voor het bereiken van haar doelstelling is Stichting Jonge Uil voortdurend op zoek naar sponsors en donateurs. Ook kunt u zich opgeven als ‘vriend van Stichting Jonge Uil’. U kunt vrijblijvend een gift storten op onze rekening: NL 19 RABO 0180 5557 07. Wij zorgen dat uw gift goed wordt besteed en houden u op de hoogte van onze vorderingen. 

Als vriend steunt u Stichting Jonge Uil jaarlijks met een vast bedrag van minimaal € 50,- per  jaar en ontvangt u periodiek onze nieuwsbrief. 

Door het onderstaande formulier in te vullen geeft u ons toestemming om (tot weder opzegging) uw gift jaarlijks automatisch van uw rekening af te schrijven.  Voor meer informatie over periodieke giften (minimaal 5 jaar) en het daaraan gekoppelde fiscale voordeel, zie het formulier 'Periodieke Gift in Geld' op de website van de belastingdienst. 

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden, omdat het formulier nog niet (helemaal) correct is ingevuld.

JA, ik word ook Vriend van Stichting Jonge Uil, daarom machtig ik Stichting Jonge Uil, tot weder opzegging, om het onderstaande bedrag jaarlijks van mijn bank- of girorekening af te schrijven.
€50,- €100,- Ander bedrag
Aanhef: Dhr. Mevr.
Naam:
Voorletter(s):
Straat en Huisnummer:
Postcode:
Plaats:
E-mail:
Telefoon:
Rekeningnummer:
Datum:
 
 
 

Hoe kunt u ons nog meer steunen?