Stichting Jonge Uil Poort naar HB onderwijs

Hoogbegaafdheid

wat is hoogbegaafdheid

Wat is hoogbegaafdheid?
Begaafde of hoogbegaafde leerlingen presteren vaak bovengemiddeld, hebben de uitleg van de leerkracht nauwelijks nodig en kunnen grote gedachtesprongen maken. Zij denken vaak op een andere manier dan leeftijdgenoten en zijn in hun geestelijke ontwikkeling veel verder. Ook kunnen ze al reflecteren op zaken die leeftijdgenoten in het geheel (nog) niet bezig houden en stellen ze vragen met een diepgang die niet normaal wordt gevonden voor kinderen van deze leeftijd. Daardoor worden ze door leeftijdgenoten en ook volwassenen wel eens als “raar” ervaren. Echter, emotioneel gezien zijn het “gewone” kinderen die graag met andere kinderen willen spelen: thuis, op school en op straat. Hierdoor komen deze kinderen in een spagaat terecht: intellectueel zijn zij hun leeftijdgenoten ver vooruit en kunnen ze vaak beter optrekken met oudere kinderen, emotioneel gezien blijft de behoefte aan omgang met leeftijdgenoten.

Belangrijke kenmerken van hoogbegaafdheid…
Hoogbegaafd zijn heeft leuke en vervelend kanten. Het is belangrijk dat kinderen beseffen dat ze hoogbegaafd zijn. Zolang zij zich daar niet bewust van zijn, is het moeilijk genieten van de leuke kanten. Heeft uw kind ondefinieerbare klachten en wil het weten of het misschien hoogbegaafd is? Kijk dan bijvoorbeeld op wikipedia (nl.wikipedia.org/wiki/Hoogbegaafdheid). Hier kunt u een checklist vinden die snel inzicht kan geven. Bij 5 of meer antwoorden is er mogelijk sprake van hoogbegaafdheid:

kenmerken hoogbegaafdheid

  • Is uw kind snel verveeld?
  • Praat uw graag veel en snel?
  • Heeft uw kind de neiging om andermans zinnen af te maken?
  • Is uw kind steeds op zoek naar nieuwe (intellectuele) prikkels?
  • Praat uw kind met vrienden/vriendinnen over andere dingen dan de meeste mensen?
  • Is uw kind gevoelig voor indrukken?
  • Past uw kind vaak slecht in een groep?
  • Wordt uw kind soms wanhopig van die trage mensen om zich heen?

Wilt u zeker weten of uw kind hoogbegaafd is? Laat het dan onderzoeken door een deskundige.