Stichting Jonge Uil Poort naar HB onderwijs

Activiteiten

Doorlopende leerlijn

Stichting Jonge Uil maakt zich sterk voor het realiseren van een doorlopende leerlijn voor hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafde kinderen zijn in potentie de innovators van de toekomst. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een innovatieve arbeidsmarkt en een florerende kenniseconomie. Om deze bijdrage te kunnen leveren mogen zij geen belemmeringen ondervinden bij het volgen en succesvol afronden van hun onderwijsloopbaan. Het is van belang dat zij gedurende hun gehele schoolloopbaan tot aan hun entree op de arbeidsmarkt voortdurend geprikkeld en uitgedaagd worden. Daarvoor hebben zij behoefte aan een onderwijsaanbod dat aansluit bij, en een beroep doet op, hun talenten en mogelijkheden. Om dit te bereiken heeft Stichting Jonge Uil een aanjagende rol gespeeld bij  de start van de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling (http://deleidseaanpak.nl/).