Stichting Jonge Uil Poort naar HB onderwijs

Activiteiten

Nova onderwijs Anne Frank

Het Nova onderwijs binnen OBS Anne Frank (www.annefrankleiden.nl) is een in Leiden unieke vorm van inclusief onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. De vakleerkrachten Chinees en schaken, het specifieke thematische top-down lesmateriaal, het innovatief gebruik van ict en de kleinere klassen, maken deze vorm van onderwijs duurder dan 'normaal'. Momenteel worden deze extra kosten( tijdelijk) gedragen door stichting PROO (www.proo-leiden.nl) en de ouders. Het budget is echter krap en de structurele financiering voor de toekomst onzeker.

Stichting Jonge Uil draagt graag bij aan de financiële stabiliteit van het Nova onderwijs, de verdere kwaliteitsontwikkeling van lessen en lesmateriaal en het vergroten van de toegankelijkheid van deze onderwijsvorm voor kinderen van elke achtergrond. Zodat het voortbestaan van het Nova onderwijs in Leiden voor onbepaalde tijd wordt zeker gesteld. Zodra de middelen dit toelaten zal Stichting Jonge Uil OBS Anne Frank op aanvraag ondersteunen. Van belang hierbij is dat de aanvraag goed wordt onderbouwd zodat de gelden van sponsors en donateurs worden besteed volgens de doelstelling van de stichting.

Doorlopende leerlijn

Stichting Jonge Uil maakt zich sterk voor het realiseren van een doorlopende leerlijn voor hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafde kinderen zijn in potentie de innovators van de toekomst. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een innovatieve arbeidsmarkt en een florerende kenniseconomie. Om deze bijdrage te kunnen leveren mogen zij geen belemmeringen ondervinden bij het volgen en succesvol afronden van hun onderwijsloopbaan. Het is van belang dat zij gedurende hun gehele schoolloopbaan tot aan hun entree op de arbeidsmarkt voortdurend geprikkeld en uitgedaagd worden. Daarvoor hebben zij behoefte aan een onderwijsaanbod dat aansluit bij, en een beroep doet op, hun talenten en mogelijkheden. Om dit te bereiken heeft Stichting Jonge Uil een aanjagende rol gespeeld bij  de start van de Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling (http://deleidseaanpak.nl/).


Agenda-archief »