Stichting Jonge Uil Poort naar HB onderwijs

Wie zijn wij

Gegevens van Stichting Jonge Uil (SJU)

  • Opgericht op 29 november 2012 door Lisette Pondman en Pauline Thoolen. Zie de akte van oprichting
  • KvK inschrijving: 56575602
  • Rekeningnummer: NL19 RABO0180555707
  • Postadres: Leithonpark 8, 2351 DA, Leiderdorp
  • Facebook: stichting.jongeuil@facebook.com
  • Twitter: @JongeUilLeiden

Samenstelling bestuur

per 1 jan 2018 is het bestuur van SJU door Lisette Pondman en Pauline Thoolen overgedragen aan Joost Kaptijn en Robbert Bakker.

Vanaf 2 november 2016 vormt SJU een zogenaamde personele unie met de Stichting Talentonderwijs Duin en Bollenstreek (http://www.stodb.org/). Dit betekent dat de besturen van SJU en STODB elkaars bestuursleden in hun eigen bestuur hebben benoemd. Zie de mededeling voor meer informatie.

ANBI status

De belastingdienst heeft SJU een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Hierdoor zijn giften aan de stichting vrij van schenk- en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt dan voor de inkomstenbelasting (IB) giftenaftrek krijgen voor donaties aan onze stichting.

Naast een eenmalige gift is ook een periodieke gift mogelijk, dit biedt nog meer fiscale voordelen. Zie het formulier 'Periodieke Gift in Geld' op de website van de belastingdienst. 

Financiele verantwoording

U kunt hier de balans en exploitatierekening over de jaren 2012 t/m 2017 inzien en/of downloaden. Deze is opgesteld door het bestuur en gepubliceerd op 7 jan 2018.