Stichting Jonge Uil Poort naar HB onderwijs

Schoolwijzer PO

Leiden telt verspreid over de stad circa 30 basisscholen. Buiten Leiden, in de Duin- en Bollenstreek (Valkenburg, Rijnsburg, Katwijk, Noordwijk, Voorhout, Noordwijkerhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom) bevinden zich nog eens 11 scholen.

Elke school richt op haar eigen wijze het onderwijs in en besteedt daarbij, in meer of mindere mate, expliciet aandacht aan onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Via de websites van de scholen hebben wij informatie over het aanbod per school geïnventariseerd en ingedeeld in de volgende vier categorieën:

  • 0 - Onbekend. De website van de school biedt onvoldoende informatie
  • 1 - Mogelijkheid tot compacten en/of verrijken binnen de reguliere klas
  • 2 - Aanwezigheid van een plusklas
  • 3 - Fulltime onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Wij proberen de beschrijvingen van het onderwijsaanbod voortdurend actueel en up-to-date te houden. Scholen worden nadrukkelijk uitgenodigd ons hierbij te helpen. Indien u fouten ziet of aanvulling op onderstaande beschrijvingen heeft, aarzel niet ons hierover te informeren!

Google maps laden...