Stichting Jonge Uil Poort naar HB onderwijs

School overzicht

Elk van de basisscholen richt op haar eigen wijze het onderwijs in en besteedt daarbij, in meer of mindere mate, expliciet aandacht aan onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Via de websites van de scholen hebben wij informatie over het aanbod per school geïnventariseerd en ingedeeld in de volgende vier categorieën:

  • 0 - Onbekend. De website van de school biedt onvoldoende informatie
  • 1 - Mogelijkheid tot compacten en/of verrijken binnen de reguliere klas
  • 2 - Aanwezigheid van een plusklas
  • 3 - Fulltime onderwijs voor hoogbegaafde kinderen

Wij proberen de beschrijvingen van het onderwijsaanbod voortdurend actueel en up-to-date te houden. Scholen worden nadrukkelijk uitgenodigd ons hierbij te helpen. Indien u fouten ziet of aanvulling op onderstaande beschrijvingen heeft, aarzel niet ons hierover te informeren!

Openbaar onderwijs

Openbare scholen binnen Leiden vallen onder het bestuur van PROOLeiden. Er zijn in Leiden 13 openbare scholen (het speciaal onderwijs is buiten beschouwing gelaten). Buiten Leiden vormt de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (OBODB) het bestuur van 11 openbare basisscholen. Deze scholen bevinden zich in de plaatsen Valkenburg, Rijnsburg, Katwijk, Noordwijk, Voorhout, Noordwijkerhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom.

Christelijk onderwijs

Christelijke scholen binnen Leiden vallen onder het bestuur van PCSLeiden. Er zijn 8 christelijke scholen (het speciaal onderwijs is buiten beschouwing gelaten).

Katholiek onderwijs

Katholieke basisscholen in Leiden vallen onder de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). Ook het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum (beide voortgezet onderwijs) en de rooms-katholieke basisscholen in Leiderdorp en Zoeterwoude maken hier onderdeel van uit. Er zijn 5 katholieke basisscholen in Leiden (het speciaal onderwijs is buiten beschouwing gelaten).

Islamitisch onderwijs

Naast katholieke, openbare en christelijke basisscholen zijn er in Leiden nog vier zelfstandige, bijzondere scholen. Het gaat om het islamitisch onderwijs, het bijzonder neutraal onderwijs en de vrije school.

Bijzonder neutraal onderwijs

Naast katholieke, openbare en christelijke basisscholen zijn er in Leiden nog 3 zelfstandige, bijzondere scholen. Het gaat om het islamitisch onderwijs, het bijzonder neutraal onderwijs en de vrije school.