Stichting Jonge Uil Poort naar HB onderwijs

Academie van De Leidse Aanpak: programma’s schooljaar 2015/2016

23 september 2015

logo-leidse-aanpak-2

 

De Leidse aanpak voor Talentontwikkeling (LATO) is een samenwerking van gemeente, scholen en andere partners in de stad. Het gezamenlijke doel is om te komen tot een toonaangevende, wetenschappelijk onderbouwde aanpak om talenten tot bloei te laten komen en succesvol hun weg binnen het onderwijs te kunnen laten volgen.

Vooruitlopend op het convenant dat later dit kalenderjaar getekend zal worden, biedt de Leidse Aanpak nu al het volgende programma:

Voor PO-scholen is er o.a. de mogelijkheid om aan te sluiten bij één of meerdere van de volgende thema’s: kenniskring signaleren (voor leerkrachten bekend met SIDI-3 of SIDI-R), netwerk plusklas- en HBleerkrachten, kenniskring Onderwijs op Maat (voor groepsleerkrachten en IB-ers) en de jaarlijkse LATO-dag

Zie voor meer info het  programma po

Voor VO-scholen is er o.a. de mogelijkheid om aan te sluiten bij één of meerdere van de volgende thema’s: kenniskring signaleren, kenniskring onderwijs op maat, kenniskring onderpresteren en studiemiddag de Leidse Aanpak.

Zie voor meer info het programma vo


« terug